Wat is Lifecoaching

Positieve Psychologie

In de jaren negentig is er een nieuwe tak van wetenschap ontstaan: de positieve psychologie. Lifecoaching is de praktische toepassing van deze wetenschap. Voor het eerst in de geschiedenis wordt het onderwerp ‘geluk’ wetenschappelijk onderzocht door deze nieuwe stroming. Voorheen was dit onderwerp voornamelijk het gebied van filosofie en religie. Life Coaching is de praktische toepassing van de positieve psychologie. Je leert via allerlei praktische vaardigheden hoe je mensen kunt helpen hun algehele geluksgevoel te verhogen.

1. Wie ben ik?
De basis voor geluk is zelfkennis. Daarom beginnen we bij Lifecoaching met de vraag: wie ben ik? De persoonlijkheid van de mens wordt bij Lifecoaching vergeleken met de vorm van een boom: de levensboom. Als een boom genoeg ruimte, voeding en zonlicht krijgt, kan hij zich op een gezonde manier ontwikkelen en tot volledige ontplooiing komen. Deze drang tot volledige ontplooiing zien we ook bij mensen. Alle belangrijke aspecten van de menselijke persoonlijkheid worden gesymboliseerd door de verschillende onderdelen van de levensboom.

Er zijn vier gebieden in het leven waarbinnen ieder mens zich wil ontplooien om gelukkiger te worden. Het zijn de verschillende onderdelen van de levensboom: boven, onder, links en rechts. Onder in de boom bevindt zich het gebied van ons individuele bewustzijn. Daar zit de basis van ons zelfvertrouwen en onze zelfacceptatie. Boven vinden we het gebied van zingeving, levensvisie en intuïtie. Links en rechts bevindt zich het gebied van onze relaties, onderverdeeld in onze privérelaties en maatschappelijke relaties. Alles wat er in ons leven gebeurt is in één van deze vier sferen onder te brengen.

2. Wat wil ik?
De tweede vraag is: Wat wil ik? Daarom stellen we bij Lifecoaching regelmatig de vragen: ‘Wat wil ik nu eigenlijk in mijn leven? Waar ligt mijn passie? Wat is werkelijk zinvol in mijn leven? Waar ben ik écht goed in? Met wat voor mensen wil ik het liefst omgaan?’ Deze diepe levensvragen zijn uitingen van onze belangrijkste levensopdrachten. Als we de antwoorden op deze vragen vinden, scheppen we steeds meer geluk voor onszelf en onze omgeving.

 

3. Wat kan ik?
De derde vraag bij Lifecoaching is: ‘Wat kan ik?’ Ieder mens wordt geboren met een aantal talenten. Dit zijn latente vermogens die bij onze wezenlijke aard passen, ons ware karakter. Al in de prille kindertijd – in de wortels van de levensboom – is duidelijk wat deze talenten zijn. Zo zijn sommige kinderen van nature communicatief en zullen zich graag in die richting ontplooien. Andere kinderen zijn van nature technisch en kunnen al op vroege leeftijd ingewikkelde apparaten bedienen en repareren. Bij Lifecoaching besteden we veel aandacht aan deze talenten en hoe ze het best tot bloei kunnen komen. Ook kijken we naar eventuele remmingen die de ontplooiing van onze talenten tegenwerken.

Bron: www.atma.nl