Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakket of vanuit hun opleidingsbudget. Voor zelfstandig ondernemers is coaching aftrekbaar voor de belasting. Particulieren kunnen het als studiekosten opvoeren.